Bebeklerde Atopik Dermatit Nedir ?

İletişim
Bebeklerde Atopik Dermatit Nedir ?

Bebeklerde Atopik Dermatit Genetik faktörlerin ve çevresel alerjenlerin zemin hazırladığı ve kaşıntı ile seyreden atopik dermatit, erken yaşta akut ekzematize ileri yaşta likenifiye dermatit ile karakterize bir dermatolojik olgudur. Bebek&çocukların %20-25 inde erişkinlerin %2-3 ünde görülen bu hastalığın prevelansı, çevre kirliliği, değişen çevre ve yaşam koşulları ile özellikle sanayileşmiş ülkelerde gün geçtikçe artmaktadır. Atopi kişinin kendisinde veya ailesinde tip 1 alerji, alerjik rinit, alerjik konjunktivit, bronşial astım, atopik dermatit öyküsü ve immünoglobolin E antikorlarının üretimde artışa eğilim olarak tanımlanır.

Bebeklerde Atopik dermatitpatogenezinde derinin yapısı ve fonksiyonundaki bozulma yer alır. Transepidermal su kaybında artış ve deri su içeriğinde azalma, lipit içeriğinde değişiklikler, filagrinde azalma epidermal bariyerde bozukluğa ve bunun sonucunda hem kuruluk hem de inflamasyona neden olur. Alerjen duyarlığı artar ve deri mikrobiyomunda bozulma meydana gelir.

Belirtiler ve Bulgular

Atopik dermatit farklı yaş guruplarında değişik dermatolojik bulgular gösterir. İnfantil, çocukluk ve erişkinlik olmak üzere üç klasik evresi vardır; her evre lezyonları akut, subakut ve kronik dermatit bulguları gösterebilir. Süt çocukluğu döneminde ortaya çıkan infantil atopik dermatit 2 aydan sonra başlar, bazı olgularda 2 yaşında geriler, bir kısım hastada ise oyun çağı döneminde devam eder. İnfantil dönemde yanaklarda, alında eritemli, skuamlı, sulantılı plaklar görülür. Saçlı deride de benzer benzer lezyonlar ortaya çıkabilir. Gövde tutulumu olabilir ancak diaper bölgesi genellikle tutulmaz. Bebek kaşıntı nedeniyle huzursuzdur, emme ve uyumada zorluk yaşanır. Bebek hareketlendikçe gövde lezyonları ortaya çıkar, özellikle emekleme ile beraber sürtünme nedeni ile ekstremite ekstansörlerinde eritemli, skuamlı plaklar oluşur.

Oyun çağında görülen atopik dermatit süt çocukluğunun devamı olarak ortaya çıkabilir veya bu dönemde de başlayabilir. Bu dönemde lezyonlar, ekskoriye papüller ve likenifiye plaklar şeklindedir. Lezyonlar kıvrım yerlerinin ekstansör tarafından fleksural taraflarına yer değiştirir. Ekstansör alanlarda ise papüler veya prurigo benzeri lezyonlar görülebilir. Büyüme ile birlikte gerileme olasılığı vardır, bazılarında ise daha sonraki yaşlarda da devam eder.

Etken maddeleri kimyasal olmayıp, kortizonsuz ve bitkisel olması nedeniyle Minidolin Bebek&Çocuk Losyonu ile derinin nemlendirilmesine başlanmalıdır.

Yazıyı Paylaş